Illbattingens pedagogik

siffror och bokstäver på illbattingen

På Illbattingen följer vi skollag och läroplan för förskolan. Utöver detta ser förskolans pedagogiska grundsyn ut som följer.

Verksamheten ska respektera och tillgodose alla barns behov, tankar och intressen samt arbeta kontinuerligt för en harmonisk och empatisk barngrupp där alla barn har lika stort värde oavsett ålder, kön och ursprung. 
 
Det är viktigt att barnen får känna delaktighet och medbestämmande under dagens olika aktiviteter.

Alla barn ska känna sig sedda och hörda varje dag, utveckla trygghet i sin identitet och våga uttrycka sina tankar och åsikter.

Eftersom Illbattingen är ett föräldrakooperativ så har vårdnadshavare och personal ett nära samarbete. Vårdnadshavare är delaktiga i verksamheten genom insatser i barngruppen, deltagande i arbetsgrupper, luciafirande o.s.v. De får även en djupare insikt i verksamheten genom att delta i föräldramöten, styrelsemöten, föreningsstämma och årsmöte.

Spännande information! Jag vill…

veta mer om medlemsengagemanget

göra en intresseanmälan till Illbattingen

ställa en fråga kring Illbattingens pedagogik