Vår verksamhet

lego på trappa illbattingen

Hos oss på Illbattingen så faller det naturligt att vara extra engagerad i barnens vardag. Föräldrakooperativet drivs av de aktiva medlemmarna som tillsammans med pedagogerna arbetar för att barnen ska ha en trygg, lärorik, utvecklande och glädjefylld vistelse på förskolan.

Trots våra charmiga lokaler så gillar vi att vara ute minst en gång varje dag oavsett väder, både på någon av våra två gårdar, men också genom utflykter till skogen och andra närliggande lekplatser.

Den pedagogiska verksamheten bedrivs både ute och inne, där vi varje termin arbetar temainriktat och temat styrs utifrån barngruppens behov och intressen. För att på bästa sätt kunna tillgodose alla barns behov och utveckling så arbetar vi mycket i åldersindelade grupper när vi har vår pedagogiska verksamhet.

Utöver den temabaserade pedagogiska verksamheten så jobbar vi även med delar som rytmik, pyssel, femårsverksamhet samt pedagogiska måltider där vi tillsammans tränar på bordsskick, motorik och det sociala samspelet.

Intressant! Jag vill veta mer om…

Hur en dag på Illbattingen ser ut

Medlemsengagemanget

Illbattingens pedagogiska syn